O fundacji

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu

 • Katarzyna Pankowska Jurczyk
  dr nauk o kulturze fizycznej, psycholog, arterapeuta, interwent kryzysowy. Zwolenniczka zdrowego stylu życia, zaangażowana w działania związane z aktywnością fizyczną i promowaniem zdrowia psychospołecznego. Nauczyciel konsultant, szkoleniowiec, wykładowca, recenzent wielu poradników. Autorka i współautorka licznych publikacji. Zaangażowana w działania na rzecz pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych, dotyczących dorosłych i dzieci.

Wiceprezes Zarządu

 • Renata Stoczkowska
  Biolog, nauczyciel, pedagog, wykładowca, specjalista, ekspert, recenzent, konsultant, coach, rękodzielnik, w głębi siebie humanista, przyrodnik… Z wykształcenia nauczyciel biologii, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wieloletni nauczyciel akademicki w Akademii Podlaskiej w Siedlcach (lata 1994-2009), adiunkt w Zakładzie Edukacji Biologicznej i Ochrony Przyrody. Dydaktyk biologii, przyrody i edukacji ekologicznej, opiekun praktyk pedagogicznych dla studentów specjalności nauczycielskiej; promotor prac magisterskich i licencjackich. Absolwentka studiów podyplomowych Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi (UW); ... Czytaj dalej

Członek Zarządu

 • Lilla Kołodziejczyk
  Absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UW i studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS, nauczyciel dyplomowany. Organizator wielu rożnych form szkoleniowych. Ma ukończony II stopień biblioterapii. Wykonywanie ozdób to jedna z pasji, której poświęca każdą wolną chwilę, szczególnie w zimowe wieczory.

Członek Zarządu

 • Paweł Jurczyk
  Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w działach podnoszenia jakości w międzynarodowych korporacjach. Oprócz zamiłowań związanych z wykształceniem interesuje się psychologią, rozwojem osobistym i sportami ekstremalnymi. Aktywnie uprawia skoki spadochronowe.

Rada Fundacji:

 • Małgorzata Pomianowska
  Pedagog (absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego), trenerka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, coach (studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego). Autorka, współautorka i redaktor merytoryczna licznych publikacji z zakresu pedagogiki, pedeutologii i zarządzania oraz programów szkoleniowych dotyczących samorozwoju oraz umiejętności psychologicznych w zarządzaniu i edukacji. Prywatnie wielbicielka książek, podróży i ogrodów.
 • Beata Stańczyk
  Absolwentka wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowy w jednym z czołowych warszawskich instytutów technologii elektronicznych. Na co dzień odpowiedzialna za badania prowadzone w zakładzie fotolitografii. Autorka i współautorka wielu artykułów z dziedziny materiałoznawstwa i elektroniki.

Przewodniczący Rady Fundacji

 • Michał Marczak
  Z wykształcenia informatyk, z zamiłowania lotnik i podróżnik. Absolwent wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Na codzień odpowiedzialny za jakość oprogramowania w jednej z najstarszych instytucji finansowo-ubezpieczeniowej w Europie. Certyfikowany przez International Software Testing Quality Board analityk oraz kierownik testów oprogramowania. Od wczesnych lat swojego życia zaangażowany w prace społeczne najpierw w szkole, później na studiach.

O fundacji

ONE – Fundacja dla Aktywnych Kobiet założona została przez grupę osób spełnionych zarówno na polu rodzinnym jak i zawodowym, osób gotowych podejmować wyzwania oraz posiadających doświadczenie w realizacji zamierzonych celów – na miarę XXI wieku.
Celem fundacji jest realizacja szerokiego spektrum działań służących wspieraniu rozwoju zawodowego oraz osobistego kobiet i ich bliskich, zarówno dorosłych jak i dzieci.

Cele fundacja realizuje m.in. poprzez:

 • działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • organizację wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • promowanie aktywności i twórczości,
 • prowadzenia szkoleń, kursów zawodowych, kursów nadających uprawnienia, konsultacji, spotkań indywidualnych i grupowych w zakresie wsparcia psychologicznego, biznesowego, technologii informacyjnych, promowania zdrowego stylu życia, rozwoju osobistego i zawodowego,
 • organizowania spotkań, imprez integracyjnych, biznesowych i sportowych (w tym zawodów) oraz konferencji,
 • organizowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych,
 • współpracę z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
 • integrację i aktywizację grup społecznych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych i trudnych,
 • pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, równości i upowszechniania praw człowieka,
 • działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie.

Zamknij