O fundacji

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu

 • Katarzyna Pankowska Jurczyk
  dr nauk o kulturze fizycznej, psycholog, arterapeuta, interwent kryzysowy. Zwolenniczka zdrowego stylu życia, zaangażowana w działania związane z aktywnością fizyczną i promowaniem zdrowia psychospołecznego. Nauczyciel konsultant, szkoleniowiec, wykładowca, recenzent wielu poradników. Autorka i współautorka licznych publikacji. Zaangażowana w działania na rzecz pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych, dotyczących dorosłych i dzieci.

Wiceprezes Zarządu

 • Renata Stoczkowska
  Biolog, nauczyciel, pedagog, wykładowca, specjalista, ekspert, recenzent, konsultant, coach, rękodzielnik, w głębi siebie humanista, przyrodnik… Z wykształcenia nauczyciel biologii, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wieloletni nauczyciel akademicki w Akademii Podlaskiej w Siedlcach (lata 1994-2009), adiunkt w Zakładzie Edukacji Biologicznej i Ochrony Przyrody. Dydaktyk biologii, przyrody i edukacji ekologicznej, opiekun praktyk pedagogicznych dla studentów specjalności nauczycielskiej; promotor prac magisterskich i licencjackich. Absolwentka studiów podyplomowych Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi (UW); ... Czytaj dalej

Członek Zarządu

 • Lilla Kołodziejczyk
  Absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UW i studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS, nauczyciel dyplomowany. Organizator wielu rożnych form szkoleniowych. Ma ukończony II stopień biblioterapii. Wykonywanie ozdób to jedna z pasji, której poświęca każdą wolną chwilę, szczególnie w zimowe wieczory.

Członek Zarządu

 • Paweł Jurczyk
  Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w działach podnoszenia jakości w międzynarodowych korporacjach. Oprócz zamiłowań związanych z wykształceniem interesuje się psychologią, rozwojem osobistym i sportami ekstremalnymi. Aktywnie uprawia skoki spadochronowe.

Rada Fundacji:

 • Małgorzata Pomianowska
  Pedagog (absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego), trenerka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, coach (studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego). Autorka, współautorka i redaktor merytoryczna licznych publikacji z zakresu pedagogiki, pedeutologii i zarządzania oraz programów szkoleniowych dotyczących samorozwoju oraz umiejętności psychologicznych w zarządzaniu i edukacji. Prywatnie wielbicielka książek, podróży i ogrodów.
 • Beata Stańczyk
  Absolwentka wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowy w jednym z czołowych warszawskich instytutów technologii elektronicznych. Na co dzień odpowiedzialna za badania prowadzone w zakładzie fotolitografii. Autorka i współautorka wielu artykułów z dziedziny materiałoznawstwa i elektroniki.

Przewodniczący Rady Fundacji

 • Michał Marczak
  Z wykształcenia informatyk, z zamiłowania lotnik i podróżnik. Absolwent wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Na codzień odpowiedzialny za jakość oprogramowania w jednej z najstarszych instytucji finansowo-ubezpieczeniowej w Europie. Certyfikowany przez International Software Testing Quality Board analityk oraz kierownik testów oprogramowania. Od wczesnych lat swojego życia zaangażowany w prace społeczne najpierw w szkole, później na studiach.

O fundacji

ONE – Fundacja dla Aktywnych Kobiet założona została przez grupę osób spełnionych zarówno na polu rodzinnym jak i zawodowym, osób gotowych podejmować wyzwania oraz posiadających doświadczenie w realizacji zamierzonych celów – na miarę XXI wieku.
Celem fundacji jest realizacja szerokiego spektrum działań służących wspieraniu rozwoju zawodowego oraz osobistego kobiet i ich bliskich, zarówno dorosłych jak i dzieci.

Cele fundacja realizuje m.in. poprzez:

 • działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • organizację wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • promowanie aktywności i twórczości,
 • prowadzenia szkoleń, kursów zawodowych, kursów nadających uprawnienia, konsultacji, spotkań indywidualnych i grupowych w zakresie wsparcia psychologicznego, biznesowego, technologii informacyjnych, promowania zdrowego stylu życia, rozwoju osobistego i zawodowego,
 • organizowania spotkań, imprez integracyjnych, biznesowych i sportowych (w tym zawodów) oraz konferencji,
 • organizowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych,
 • współpracę z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
 • integrację i aktywizację grup społecznych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych i trudnych,
 • pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, równości i upowszechniania praw człowieka,
 • działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close