Blog

Program Pierwsza Praca

Projekt ustawy związany z programem „Pierwsza praca” już w Sejmie. Program „Pierwsza praca” to szansa na pracę dla 100 tys. młodych ludzi od 2016 r. w tym również kobiet. Program jest adresowany do osób poniżej 30 roku życia. Z programu będą mogli korzystać absolwenci, ale też osoby zatrudnione dotychczas na tzw. umowach śmieciowych. Pracodawca będzie mógł otrzymać refundację wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy, co miesiąc otrzymując środki w wysokości najniższego wynagrodzenia. Przez następne 12 miesięcy taki pracodawca będzie miał obowiązek zatrudniać młodego człowieka, ale będzie mógł korzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czyli będzie mógł podnosić kwalifikacje pracownika. Po dwóch latach pracy w ramach programu osoba taka będzie pełnowartościowym pracownikiem z doświadczeniem. Jak liczą autorzy projektu osoba taka zostanie zatrudniona na umowę o pracę. Program „Pierwsza praca” to „najmocniejszy krok, ponieważ jest wart 3 mld zł, daje szanse na stabilne zatrudnienie i idzie w parze ze zmianami w oskładkowaniu umów zleceń, które wejdą od 1 stycznia 2016 r. oraz zmianami w Kodeksie pracy – koniec pracy na umowy na czas określony, które trwają wiecznie. (…) To wszystko wzmacnia pozycje pracownika. Jest to potrzebne, bo dziś młodzi ludzie oczekują oferty, godnej oferty” -podsumował Kosiniak-Kamysz.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/projekt-ustawy-zwiazany-z-programem-pierwsza-praca-juz-w-sejmie

Jak nie marnować pieniędzy na dziecko? (odc. 2)

Serię rozpocząłem przytoczeniem stanowiska Komitetu Neurobiologii Państwowej Akademii Nauk, wydanego po analizach źródeł i wyników badań, na temat Kinezjologii Edukacyjnej (tzw. „gimnastyki mózgu”). Ta szkoła „terapii” i „rozwoju potencjału” nie spełnia nadziei pokładanych w nim przez rodziców, opiekunów, terapeutów i nauczycieli, pracujących z dziećmi. Być może moda na „gimnastykę mózgu” nie minęła, ale teraz na topie jest Integracja Sensoryczna (ang. Sensory Integration). Edukacja włączająca sprawia , że do szkół trafiają uczniowie – głównie dotyczy to chłopców – z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, np. z zespołem Aspergera. Rodzice oczekują dla nich najlepszego wsparcia, a nauczyciele chcą być im najbardziej pomocni. I wtedy często pojawia się zachęta (lub zalecenie) do korzystania z terapii SI.

Gdy pełni nadziei rodzice trafią na internetowe strony ośrodków pracujących metodami SI, oczywiście nie przeczytają na nich krytycznych uwag o wykorzystywanej metodzie pracy. Gotowi są więc dla swoich dzieci wydać wszelkie pieniądze. Gdy szukają danych nie mających charakteru reklamy prowadzonej działalności, mogą sięgnąć np. do Wikipedii. Ta ma wiele zalet, ale skażona jest tendencyjnością. Również tu nie znajdą zatem pełnych i rzetelnych informacji na temat terapii SI (http://pl.wikipedia.org/wiki/Terapia_integracji_sensorycznej).

A jaka jest rzetelna wiedza na temat zastosowania terapii SI do leczenia pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i jej efektywności?

Amerykańska Akademia Pediatrii w zaleceniach z 2012 roku stwierdza, że część badań dowodzi skuteczności SI. Jednak metaanalizy wykazują brak rygoryzmu metodologicznego większości z tych badań. APA zobowiązuje więc specjalistów, żeby:

  • nie stosować terminu SI jako niezależnej diagnozy – objawy pacjentów powinni odnosić odpowiednio do diagnoz spektrum autyzmu, ADHD, rozwojowych zaburzeń koordynacji, zaburzeń lękowych itd.
  • informować rodziców dzieci, że ilość danych na temat zastosowań terapii SI jest ograniczona
  • zachęcać rodziców do obserwacji zmian funkcjonowania dzieci towarzyszących podejmowanym oddziaływaniom SI
  • informować rodziców dzieci, o ograniczeniach SI i o tym, że może być ona tylko jednym z elementów programu pomocy dziecku, a poprawa funkcjonowania dziecka wymaga współpracy rodziny i wielu specjalistów

Wyniki badań zebrane przez The National Autism Center (NAC) w raporcie z 2015 roku, pozwoliły umieścić terapię IS wśród terapii nieustanowionych (ang. unestablished interventions). Czyli nie wykazano efektywności terapii IS w poprawnych metodologicznie badaniach, a obecne dane z badań pozwalają zakładać, że metoda te nie jest skuteczna. NAC jest organizacją non profit, która zbiera i publikuje informacje na temat opartych na faktach (dowodach empirycznych) terapiach zaburzeń ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorder; ASD).

Nigdy nie wolno nam krytykować rodziców dzieci, którzy pragną jak najlepiej dla swoich dzieci. Nie powinno się też krytykować dobrych chęci troskliwych nauczycieli. Ważne jednak dla nich i dla ich dzieci, by znali wyniki badań naukowych i wybierali terapie o potwierdzonej efektywności (np. terapię behawioralną), zamiast żyć złudnymi nadziejami. I o takich terapiach powinni informować psychologowie i lekarze.

Tomasz Garstka, psycholog

Bibliografia
  • American Academy of Pediatrics (2012), Sensory Integration Therapies for Children With Developmental and Behavioral Disorders, „Pediatrics”, Vol. 129 No. 6, June 1, 2012, pp. 1186-1189.
  • National Autism Center (2015), Findings and Conclusions: National Standards Project (Phase 2) Adresed to Evidence-based Practice Guidelines for Autism Spectrum Disorders, Randolph, Massachusetts: NAC
  • Suchowierska M., Ostaszewski P., Bąbel P. (2012), Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom…

Branża budowlana w Polsce potrzebuje kobiet - doświadczonych inżynierów. Obecnie udział procentowy kobiet w Polsce w budowlance to tylko około 7%, podczas gdy w innych krajach Europy np. Norwegii to już 35%, Danii 25%, Szwecji 18%. Zdaniem firmy Randstad Polska wyrównywanie proporcji między kobietami i mężczyznami w sektorze budowlano-deweloperskim jest jednym z największych wyzwań na najbliższe lata. Przyczyną...
Więcej...

Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji

19 sierpnia 1982 roku, na specjalnej sesji na temat kwestii palestyńskiej, Zgromadzenie Ogólne ONZ „wstrząśnięte ogromną liczbą palestyńskich i libańskich dzieci zabitych podczas dokonywanych przez Izrael aktów agresji” postanowiło ustanowić 4 czerwca doroczne obchody Międzynarodowego Dnia Dzieci Będących Ofiarami Agresji (rezolucja A/RES/2911 (XXVII) ES-7/8).

Corocznie 4 czerwca ONZ przypomina, że dzieci na całym świecie padają ofiarą przemocy, zarówno fizycznej, jak i werbalnej czy emocjonalnej. Jest to okazja do wzmocnienia prowadzonej przez Narody Zjednoczone walki o prawa dzieci.

Pamiętając o prawach dzieci obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, której głównym celem jest przyczynianie się do tworzenia kultury zapobiegania nadużyciom i przemocy wobec dzieci. Ten globalny sojusz stara się zwiększyć świadomość, mobilizować opinię publiczną do działania i rozpowszechnia programów prewencyjnych. Powstał on w 2001 roku z inicjatywy szwajcarskiej fundacji „Światowy Szczyt Kobiet” ( Women’s World Summit Foundation, WWSF). W związku z tym 19 listopada ustanowiono Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Jest on także obchodzony w Polsce – koordynatorem działań związanych z obchodami tego dnia jest Fundacja Dzieci Niczyje

Intencją inicjatorów akcji na rzecz obrony praw dziecka jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie problemu i profilaktyki wykorzystywania seksualnego i przemocy wobec dzieci. Organizatorzy apelują do rządów i społeczeństw o aktywne promowanie praw dziecka i zapobieganie krzywdzeniu dzieci. Odwołują się do art. 34 Konwencji o Prawach Dziecka, który mówi, że „Państwa-Strony zobowiązują się do ochrony dzieci przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych”. Wskazują również na art. 19 Konwencji zobowiązujący Państwa-Strony do ochrony dzieci „przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych”.

Prawa dzieci są wciąż naruszane, także w krajach rozwiniętych, dlatego trzeba stale przypominać o ich znaczeniu. Prawa dziecka nie są dobrem zbywalnym, one po prostu istnieją. Zadaniem dorosłych jest ochrona dzieci poprzez opiekę, wychowanie i przygotowanie do samodzielności.

Źródła:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_Dzieci_B%C4%99d%C4%85cych_Ofiarami_Agresji
http://megamocni.pl/czytelnia/4_czerwca_miedzynarodowy_dzien_dzieci_bedacych_ofiarami_agresji.html
http://www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php
Fundacja korzysta z systemu Symfonia firmy Sage Sp. z o.o.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji.

Czym są pliki "cookies"?
Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Usuwanie plików "cookies"
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać pod adresem: http://ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html.

Zamknij